Nasł‚onecznienie w Europie

Wielu klientów stwierdza, że nasłonecznienie w Polsce, a nawet cytują…c pewną… osobę™ w Mał‚opolsce – nie nadaje się™ do dział‚ania instalacji fotowoltaicznych. Może poniższy artykuł‚, takim ludziom rozś›wietli ich poglądy.

Słowacka firma GeoSolar Model przedstawiła mapę nasłonecznienia Europy za 2014 r. i porównała dane nasłonecznienia z lat 2012-2014 z średnimi warunkami nasłonecznienia Starego Kontynentu z poprzednich lat. Największe różnice w rocznym nasłonecznieniu wynoszą około 10%.

Jak wynika z mapy opracowanej przez słowacką firmę, dane nasłonecznienia w Europie – w ujęciu GHI (Global Horizontal Irradiation) – w 2014 r. istotnie różniły się w niektórych regionach Europy od średnich warunków nasłonecznienia z lat poprzednich.

Na mapie widać, że roczne nasłonecznienie w ubiegłym roku było o kilka procent gorsze od średniej z lat ubiegłych m.in. w południowo-wschodniej Europie, podczas gdy wyniki nasłonecznienia za 2014 r. były lepsze od średniej m.in. w Rosji, na Białorusi i na Ukrainie, a także w południowej części Wielkiej Brytanii czy w północno-zachodniej Francji. Różnice w nasłonecznieniu za ubiegły rok różnią się od średniej nawet o około 10%.

Tymczasem w 2012 r. szczególnie dobre nasłonecznienie w Europie, lepsze nawet o ponad 10% od średniej, zostało odnotowane w regionie Europy Południowo-Wschodniej. W tym samym roku nasłonecznienie było gorsze od średniej o podobną wartość m.in. w Wielkiej Brytanii czy w Rosji.

W roku 2013 średnie nasłonecznienie w większości regionów Europy było natomiast zbliżone do średnich wartości notowanych w poprzednich latach.

W przypadku nasłonecznienia, które występowało w ubiegłym roku w Polsce, widać lepsze nasłonecznienie, o kilka procent od średniej, w północnej części naszego kraju.

Jak wynika z mapy przedstawionej przez GeoSolar Model, relatywnie lepsze nasłonecznienie w ujęciu GHI – na poziomie około 1000-1100 kWh/m2/rok – występuje w południowo-wschodniej części Polski, a gorszy pod tym względem jest północno-zachodni region naszego kraju, dla którego roczne nasłonecznienie wynosi, według GeoSolar Model, około 900-1000 kWh/m2.

Różnica w nasłonecznieniu na poziomie 10% w przypadku farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW może przekładać się na większy/mniejszy uzysk energii w skali roku o około 100 MWh.

Mapa nasłonecznienia Europy w 2014 r., którą opracował GeoSolar Model, jest dostępna pod tym linkiem.